برچسب: ناراحتی و درد در قسمت فوقانی شکم

ناراحتی و درد در قسمت فوقانی شکم یا دیس پپسی

ناراحتی و درد در قسمت فوقانی شکم یا دیس پپسی (آن چه که در زبان افراد اجتماع بعنوان ناراحتی معده یا درد معده مصطلح است .) دکتر محمد کلانی فوق تخصص گوارش می گوید :احساس ناراحتی، درد ،یا سنگینی در قسمت بالایی شکم نزدیک به دنده هاست .در بسیاری از موارد عملکردی یا فانکشنال است و علت […]

ادامه مطلب