برچسب: بیماری قلبی

ویتامین B12

ویتامین B12 ویتامین B12  که نام دیگر آن کوبالامین است جزخانواده ویتامین B می باشد و ویتامینی است که بیشتر منشا حیوانی دارد و  از ویتامینهای ضروری بدن می باشد که محلول در آب است. از آنجایی که ساختار این ویتامین قرمز رنگ می باشد به ویتامین سرخ نیز معروف است. وظایف ویتامین : این […]

ادامه مطلب