برچسب: استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي

استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي

استفاده مؤثر از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي دست بخش كنترل كيفيت انستيتو پاستور ايران استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي دست از اواسط دهه 90 به‌گونه‌اي مؤثرآغاز شد. در آغاز از اين ضد‌عفوني‌كننده‌ها در صنعت غذايي استفاده مي‌شد، تحقيقات نشان داده كه حتي شستن دستها با صابونهاي ضد‌ميكروبي براي حذف آلودگي كافي نيست. مشكل، اغلب روش نادرست شستن دستها است. […]

ادامه مطلب