دسته: آزمایشگاه

ویروس هپاتیت

ویروس هپاتیت هپاتیت حداقل 6 نوع ویروس هپاتیت تحت عنوان های ویروس هپاتیت A تا E وجود دارند. اگر چه در تمام این ویروس‌ها بافت مورد نظر کبد می‌باشد وسندرم های اصلی هپاتیت می‌باشد  اما این ویروس ها به میزان قابل ملاحظه ای در ساختار ، روش های تکثیر ، روش های انتقال و مدت […]

ادامه مطلب

آدنو ویروس‌ها

آدنو ویروس‌ها دورنما : آدنو ویروس‌ها اولین بار در سال 1953 از کشت سلولی آدنوئید انسان جدا ستزی شده‌اند. از آن به بعد حدود 100 سروتیپ از آنها شناخته شد که 47 سروتیپ آن موجب بیماری در انسان می‌شود. همه سروتیپ های انسانی ، در یک جنس در خانواده آدنوویروئیده قرار گرفته‌اند. آدنو ویروس ها […]

ادامه مطلب

قدرت نجات‌بخش عوامل ضد ميکروبی

قدرت نجات‌بخش عوامل ضدميکروبی حفظ قدرت نجات‌بخش عوامل ضدميکروبی الهام بهزادی، پيام بهزادی 1) فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ايران 2) عضو هيئت علمی گروه ميکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس عوامل ضد ميکروبی، مهم‌ترين داروهای کشف‌شده‌ای هستند كه از اوايل سال 1930 ميلادی (برابر با سال 1309 خورشيدی) روانه‌ی بازار شده و […]

ادامه مطلب

استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي

استفاده مؤثر از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي دست بخش كنترل كيفيت انستيتو پاستور ايران استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي دست از اواسط دهه 90 به‌گونه‌اي مؤثرآغاز شد. در آغاز از اين ضد‌عفوني‌كننده‌ها در صنعت غذايي استفاده مي‌شد، تحقيقات نشان داده كه حتي شستن دستها با صابونهاي ضد‌ميكروبي براي حذف آلودگي كافي نيست. مشكل، اغلب روش نادرست شستن دستها است. […]

ادامه مطلب