ماه: آوریل 2016

پیشگیری از سرطان رحم

 پیشگیری از سرطان دهانه رحم با تست پاپ اسمیر سرطان رحم یکی از سرطان هایی است که اغلب در بانوان دیده می شود. اگر تست های تشخیصی این سرطان به موقع انجام گیرد بی شک می توان از این سرطان پیشگیری نمود. بهتر است بدانید که این سرطان در ابتدا نشانه ای ندارد به همین […]

ادامه مطلب