استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي

استفاده مؤثر از ضدعفوني‌كننده‌هاي الكلي دست

بخش كنترل كيفيت انستيتو پاستور ايران

استفاده از ضدعفوني‌كننده‌هاي دست از اواسط دهه 90 به‌گونه‌اي مؤثرآغاز شد. در آغاز از اين ضد‌عفوني‌كننده‌ها در صنعت غذايي استفاده مي‌شد، تحقيقات نشان داده كه حتي شستن دستها با صابونهاي ضد‌ميكروبي براي حذف آلودگي كافي نيست.

مشكل، اغلب روش نادرست شستن دستها است. افراد تمايل دارند در زمان شستن دستها، كف دستهاي خود را ماساژ مي‌دهند و نواحي مهم مانند ناخنها و روي پوستها را ناديده مي‌گيرند، اينها مناطقي هستند كه بر طبق اصول بهداشتي بيش از40-30 درصد فلور قابل ‌انتشار پوستي را در بر مي‌گيرند.

با بكارگيري مواد ضد عفوني‌كننده همراه با برنامه شستن دستها، بخش عمده‌اي از باكتري‌هاي سطح دست كاهش پيدا مي‌كنند. امروزه با استفاده روزافزون از اتاقهاي تميز و لزوم رعايت اصول بهداشتي در صنايع پزشكي و دارويي، برنامه معين و تعريف‌شده شستشو و ضدعفوني دستها به منظور تأمين و حصول اطمينان از كيفيت كاركرد يا محصولات، بكار گرفته مي‌شود. با فراگير شدن مخاطرات بهداشتي پراكنده در برخي از نقاط جهان نظير شيوع بيماريهاي سارس، آنفلوانزاي فصلي و خوكي بنظر مي‌رسد جامعه بهداشتي كشورها در پيشگيري و مهار عوامل عفوني قابل‌انتشار از فردي به فرد ديگر ضعيف عمل كرده كه در اين ميان نقش انتشار عوامل عفوني از طريق دستها بسيار چشمگير است. بدون توجه و رعايت اصول بهداشتي و انتقال عوامل عفوني از طريق دستها، انتشار عوامل عفوني قابل‌انتشار تنفسي نيز تسهيل خواهند شد. امروزه ارتباط مستقيم بين كم‌توجهي به بهداشت دستها و وجود عفونتهاي متعدد به اثبات رسيده است كه در اين ميان آگاهي و آموزش فراگير و البته قراردادن ضد‌عفوني‌كننده‌هاي مناسب در برنامه بهداشتي دستها نقش مؤثري در كاهش عفونتها داشته است. عليرغم وجود معايب مختلف، بالاخره مراجع معتبر بهداشت جهاني، توصيه به استفاده از ضد‌عفوني‌كننده‌هاي الكلي را بخصوص براي افراد شاغل در سيستمهاي بهداشتي در دستور كار خود قرار داد و البته نتايج مثبت استفاده از آن به اثبات رسيد و عفونتهاي اكتسابي بيمارستاني كاهش يافت.

ثابت شده است كه شستشوي عادي قبل از استفاده مواد ضد‌عفوني‌كننده، تأثير ماده ضدعفوني‌كننده الكلي را بمراتب افزايش مي‌دهد. طيف وسيعي از ضد‌عفوني‌كننده‌هاي دست به شكل ژل، كف و يا اسپري وجود دارند كه در برخي از آنها تركيبات نرم‌كننده پوست دست براي تماس مستقيم با پوست بكار گرفته شده و بعضاً بدون ماده نرم‌كننده هستند كه براي دستهاي پوشيده شده با دستكش كاربرد دارد. معمولاً الكل70- 60 درصد (اتانل يا ايزوپروپانول) براي زدودن طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها مؤثر است، هرچند هيچيك از الكل‌ها بر روي اسپور باكتريها مؤثر نيست و براي از بين بردن آن راههاي سخت و خشن بكار گرفته مي‌شود. مهم اين است كه الكل تنها زماني مؤثر است كه در محل رشد ويروسها و باكتريها ريخته شود، همانطور كه در تصوير ديده مي‌شود مناطقي كه در شستشوي دستها جا مانده اگر در ضد‌عفوني هم جا بماند نتايج ناقصي خواهد داشت.

بكارگيري سيستم‌هاي الكترونيكي و يا پدالي براي استفاده هر چه بهتر از ضد‌عفوني‌كننده‌هاي دست، باعث حصول نتايج بهتر خواهد شد. انتخاب نوع ماده ضدعفوني‌كننده و چگونگي استفاده از آن طبق اصول معين، بر حسب شرايط و نوع كاركرد متفاوت خواهد بود و كاربر با توجه به نوع نياز مي‌تواند روش و نوع ماده ضدعفوني‌كننده را انتخاب كند.

منبع: سایت آزمایشگاه پارسه،آزمایشگاه پاتوبیولوژی

برچسب گذاری توسط , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + پانزده =